BULGARIA

SPAIN/GERMANY

BULGARIA

Проектът е част от Културния Календар на Столична община за 2021 г. и се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерство на Културата, България и подкрепата на Европейски Корпус за Солидарност и Goethe-Institut Bulgarien / The project is part of the Calendar of cultural events of the Sofia Municipality for 2021 and it is financed by the Ministry of Culture, Bulgaria and supported by the European Solidarity Corps and Goethe-Institut Bulgarien.