APPLICATION FORM

*CONTEMPORARY DANCE RESEARCH AND TRAINING

 
★ПРОГРАМА / PROGRAMME ★
Целият период на АТОМХС#6 / Full course dance traning: 27.08. – 5.09.2022
Отворени класове / Open dance classes: 27.08. – 28.08.2022
Финално представяне / Showcase presentation: 5.09.2022
 
★ЦЕНА / PRICE★
 
(!) След процес на селекция, само на одобрените кандидати ще бъде изпратена банкова информация за плащане на такса за участие.
 
1 танцов клас / 1 dance class = 50BGN
3 танцови класа / 3 dance classes = 100BGN
5 танцови класа / 5 dance classes = 150BGN
Студенти за целия период на АТОМХС#6 / Students Full pass = 200BGN
Ранно записване / Early Bird = 300BGN (до 31 юли / until 31th of July)
Регулярна цена / Regular price =  450BGN
 
Специална цена за танцьори, участвали в целия период на Сериите до момента / A special pass for dancers who have already participated in the entire training of the Series = 250BGN