НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Проектът АТОМ Хореографски Серии#6 е част от Календара на културните събития на Столична община за 2022 г. Той обхваща културни събития, в това число фестивали, прояви, чествания, инициативи и други събития, които допринасят за постигане на целите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 “София – Творческа столица” и за популяризирането на българската култура извън пределите на страната.

https://youare.sofia.bg/

 

 

The Choreographic Institute works to support, develop, and expand dance and choreographic practices. Based in Tel Aviv-Yafo, the Institute provides opportunities for artistic research, development, and sustainability for local professional dance artists and the broader field of dance. 

GOYA PROJECTS

Сдружение “Гоя Проджектс” е създадено през юли 2022 г. като естествено съвместно
продължение на професионалното развитие на Изабел Миткова, Симона Тодорова и
Стефан Цеков, които работят заедно от години. Основна мисия на екипът на сдружението е да насърчава, развива и подпомага създаването и популяризирането на съвременното изкуство и култура във всичките му форми.

ТОПЛОЦЕНТРАЛА

Проектът Топлоцентрала е съвместна инициатива на група артисти от независимата артистична сцена и Столична община, която стартира през 2014 г. с основната идея да трансформира бившата топлоцентрала на НДК, построена през 1981, в Център за съвременни изкуства от модерен европейски тип.

АТОМ Хореографски Серии#5  ще бъдат уловени от Фото-корпус. Тяхното желание е да помогнат на културните събития да имат нарастваща и информирана публика и начинът, по който те могат да допринесат за това е чрез улавяне на културния живот.

 


НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Проектът АТОМ Хореографски Серии#6 е част от Календара на културните събития на Столична община за 2022 г. Той обхваща културни събития, в това число фестивали, прояви, чествания, инициативи и други събития, които допринасят за постигане на целите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 “София – Творческа столица” и за популяризирането на българската култура извън пределите на страната.

https://youare.sofia.bg/

АТОМ Хореографски Серии#6 се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria – Едногодишен грант `21,

Проектът Топлоцентрала е съвместна инициатива на група артисти от независимата артистична сцена и Столична община, която стартира през 2014 г. с основната идея да трансформира бившата топлоцентрала на НДК, построена през 1981, в Център за съвременни изкуства от модерен европейски тип.

АТОМ Хореографски Серии#6 се осъществява в партньорство с Център за Градска Мобилност – София.

АТОМ Хореографски Серии#5  ще бъдат уловени от Фото-корпус. Тяхното желание е да помогнат на културните събития да имат нарастваща и информирана публика и начинът, по който те могат да допринесат за това е чрез улавяне на културния живот.

 

HARMONICA

НИЕ СМЕ ХАРМОНИКА

и правим истинска храна с грижа за почвата, водата и биоразнообразието на земята, храна, която ни поддържа здрави и вкусни.


НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Проектът АТОМ Хореографски Серии#5 е част от Календара на културните събития на Столична община за 2021 г. Той обхваща културни събития, в това число фестивали, прояви, чествания, инициативи и други събития, които допринасят за постигане на целите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 “София – Творческа столица” и за популяризирането на българската култура извън пределите на страната.

https://youare.sofia.bg/

MINISTRY OF CULTURE Republic of Bulgaria

The ATOM Choreographic Series#5 – is funded by Ministry Of Culture – Republic of Bulgaria

The ATOM Choreographic Series#5 project is supported by Goethe Institut Sofia. Thanks to the Institut we will be able to invite the young German composer Johannes Schropp.

АТОМ Хореографски Серии#5  ще бъдат уловени от Фото-корпус. Тяхното желание е да помогнат на културните събития да имат нарастваща и информирана публика и начинът, по който те могат да допринесат за това е чрез улавяне на културния живот.

 

HARMONICA

НИЕ СМЕ ХАРМОНИКА

и правим истинска храна с грижа за почвата, водата и биоразнообразието на земята, храна, която ни поддържа здрави и вкусни.

ROO'BAR

OUR STORY

begins in 2010 when Anita started making snacks for her children led by her conviction that food should be pure and simple. She still creates our recipes to be delicious and uncomplicated using the best ingredients. In our artisan factory we put our skill, mind and heart into crafting a first class guilt-free product that you and your loved ones can enjoy. Roobar is organic, raw, vegan, gluten-free, no sugar added, soy-free, GMO-free, Paleo friendly and Kosher.
 
Project Auske is an artist-led not-for-profit organisation, building on 20 years of creative and producing collaboration between Bridget Fiske and Joseph Lau.

The ATOM Choreographic Series#5 media partner is licata na grada. They are young urban explorers who tell stories about the city, its people, places, art that emanates from it and about the love of life!

The ATOM Choreographic Series#5 media partner.

The ATOM Choreographic Series#5 media partner.


НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Проектът АТОМ Хореографски Серии#4 е част от Календара на културните събития на Столична община за 2020 г. Той обхваща културни събития, в това число фестивали, прояви, чествания, инициативи и други събития, които допринасят за постигане на целите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 “София – Творческа столица” и за популяризирането на българската култура извън пределите на страната.

https://youare.sofia.bg/

АТОМ Хореографски Серии#4  ще бъдат уловени от Фото-корпус. Тяхното желание е да помогнат на културните събития да имат нарастваща и информирана публика и начинът, по който те могат да допринесат за това е чрез улавяне на културния живот.

 

HARMONICA

НИЕ СМЕ ХАРМОНИКА

и правим истинска храна с грижа за почвата, водата и биоразнообразието на земята, храна, която ни поддържа здрави и вкусни.

Momentum: New Dance Works is a hugely respected platform for commissioning and presenting original contemporary dance of all genres, featuring works created by four emerging/early career choreographers/choreographic collaborations based in Minnesota.

Independent artist in dance and theatre working as a performer, choreographer and facilitator. 

Choreography. Direction. Performance. Facilitation. Producing.

ТЕАТРЕАЛНА РАБОТИЛНИЦА


OUR PARTNERS

The ATOM Choreographic Series#3 project is part of the Plovdiv – European Capital of Culture 2019 programme.

The Plovdiv 2019 Foundation is the organisation that prepared the application of Plovdiv for the title European Capital of Culture 2019 and is handling the implementation of the project.

The ATOM Choreographic Series#3 project is supported by the Embassy Of Israel Sofia.

The ATOM Choreographic Series#3 project is supported by Goethe Institut Sofia. Thanks to the Institut we will be able to invite the young German composer Johannes Schropp.

The Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre is Israel’s premier presenter of Israeli and international dance. Established in 1989, the mission of the Suzanne Dellal Centre is to cultivate, support and promote the art of contemporary dance in Israel.

Manchester Dance Consortium (MDC) is an artist led initiative working on creating community, opportunity & activity that supports the development of dance artists & dance work in Manchester , UK.

Momentum: New Dance Works is a hugely respected platform for commissioning and presenting original contemporary dance of all genres, featuring works created by four emerging/early career choreographers/choreographic collaborations based in Minnesota.

Supported using public funding by the National Lottery through Arts Council England.

Choreography. Direction. Performance. Facilitation. Producing.

Independent artist in dance and theatre working as a performer, choreographer and facilitator. 

The ATOM Choreographic Series#3 will be caught by Photo-Corpus. Their desire is to help the cultural events to have a growing and informed audience and the way they can contribute to this is by capturing cultural life.

 
DERIDA Stage is a space for presenting and promoting contemporary art and culture. Key highlights of the program of the space are dance, theatre, multi-genre forms, exhibitions, and documentary film screenings.
What is more, DERIDA Stage is a space for socializing and connecting people with common interests.

National Student House, est. 1933

HARMONICA

We are Harmonica

and we make real food with care for the soil, the water and the biodiversity of the land, food that keeps us healthy and tastes great.

Peika.bg is a Bulgarian online media. There are a lot of adventurers who love wandering on the roads of the planet, People who enjoy eating and drinking local specialties, sitting on benches with nice views taking a moment to appreciate the picture in front of them while not thinking of anything else.

The ATOM Choreographic Series#3 media partner is licata na grada. They are young urban explorers who tell stories about the city, its people, places, art that emanates from it and about the love of life!

The online media Uspelite.bg was created in 2013 by Venelin Dobrev. Together with Alexander Hinkov, the project has been gradually developing as a hobby for two years. In 2015, Irina Hristova and Kaloyan Gadzhev joined the team. Thanks to them uspelite.bg has established itself as the largest positive media in Bulgaria.

OUR PARTNERS

SOFIA MUNICIPALITY PROGRAM CULTURE

The ATOM Choreographic Series#2 project is funded by Culture Program of Sofia Municipality.

ART COUNCIL KOREA

ARKO Sharing the Joy of Creativity

Arts Council Korea (ARKO) was established in 1973 to promote creativity and the enjoyment of the arts by supporting diverse arts and cultural activities in Korea.

MINISTRY OF CULTURE Republic of Bulgaria

The ATOM Choreographic Series#2 – VideoDance project is funded by Ministry Of Culture – Republic of Bulgaria

 

tHE SAISON FOUNDATION

The Saison Foundation is a private grant-making foundation established by Seiji Tsutsumi.

The foundation supports contemporary Japanese theater and dance through its programs that are based on the following principles: Long-term support to artists and to their creative activities, Compound support system, Support towards the improvement of the performing arts infrastructure.

 

AMERICA FOR BULGARIA FOUNDATION

Music. Dance. Theater. Photography.

In a thriving democracy, arts are essential. They celebrate the human experience. They invite us to challenge our attitude and beliefs. 

America for Bulgaria Foundation is supporting Fools on the hill Association projects since 2017 and it is part of the development of ATOM Theatre Company. 

SEOUL INTERNATIONAL CHOREOGRAPHY FESTIVAL

SCF (Seoul International Choreography Festival) as highly been esteemed as choreography festival among dance artists since it was launched in 1991. The festival held in Seoul, Korea brings more or less forty dance works every year created by local and foreign choreographers whose artistry recognized as of high quality. SCF is the very valuable opportunity for contestants to experience the new world as well as to contribute to the flourishing exchange programs at international level. SCF offers great opportunities for choreographers and dance company to expand the work in abroad, and try to support the vision of new contemporary dance in globalization.  

SCF and ATOM THEATRE maintain a close collaboration with each other and try to discover talented choreographers to promote artistic growth.

SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

The University is the first school of higher education in Bulgaria.

Its history is an embodiment and a continuation of centuries of cultural and educational tradition in this country.

HYPE COMMUNICATION

HYPE communication

is a communications agency offering comprehensive services in the field of PR, special events and advertising.

DANCE STATION

 

GENERATOR

Generator is both a concept and a physical space.

The concept behind Generator is about using DESIGN to generate ideas, experiments, solutions and experiences that provoke innovation and add value to our life and society.

BTV RADIO

BTV Radio is a Bulgarian radio station, part of bTV Radio Group.

KAFENE.bG

Art, Culture, and Leisure

Kafene.bg is an online media.

PEIKA.BG

Peika.bg is a Bulgarian online media. There are a lot of adventurers who love wandering on the roads of the planet, People who enjoy eating and drinking local specialties, sitting on benches with nice views taking a moment to appreciate the picture in front of them while not thinking of anything else.

HARMONICA

We are Harmonica

and we make real food with care for the soil, the water and the biodiversity of the land, food that keeps us healthy and tastes great.